Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

donderdag 21 april 2022

20:00 - 21:15

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
de heer E. Boog
Toelichting

U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl

Agendapunten

Er zijn geen insprekers aangemeld.

Resultaat stemming

De nieuwe griffier zal worden beëdigd.

Resultaat stemming

Voor het advies over de geloofsbrieven van de fractieopvolgers wordt een geloofscommissie van drie personen ingesteld.

Voorstel om de heer den Heijer, de heer Geerts, de heer Heumen aan te wijzen als lid van de commissie voor de geloofsbrieven.

Door de zeven fractievoorzitters zijn de volgende fractieopvolgers aangewezen:

de heer Herman J. Berkhout (D66)
de heer Tijl A. C. de Bruijn (GroenLinks)
de heer Max Sannes (OnPD)
mevrouw Nikki C. F. Moors (Ons Diemen)
mevrouw Imara Aguilar Bonilla (OPD)
de heer Willem K. van Es (PvdA)
de heer Hans Dijksman (VVD)

De commissie voor de geloofsbrieven doet verslag van het onderzoek.
De fractieopvolgers leggen de eed of de belofte af.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Hamerstuk

Resultaat stemming

Hamerstuk

Het college heeft een nieuwe raadsvoordracht aangeleverd. (tweede versie).

Resultaat stemming

Hamerstuk

Resultaat stemming

Hamerstuk

Resultaat stemming

Hamerstuk

Resultaat stemming

Voordracht voor tijdelijke benoeming van twee leden van de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam:
De heer Timmer en de heer Advokaat.

Voordracht voor de tijdelijke benoeming van het lid van de MRA raadstafel: mevrouw van 't Riet.