Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

donderdag 14 juli 2022

20:00 - 21:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
de heer E. Boog
Toelichting

U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl

Agendapunten

 1. Mevrouw Y. Yildiz-Kaya en de heer H.J. Berkhout hebben zich afgemeld
  I.M. dr. Paulus Maria (Paul) de Zeeuw

 2. Resultaat stemming

 3. Resultaat stemming

 4. - bespreekstuk ter besluitvorming
  - gewijzigd raadsvoorstel & Kwartaalbrief n.a.v. de informatieve raad op 7 juli 2022.

  Resultaat stemming

 5. - bespreekstuk ter besluitvorming
  - gewijzigd raadsvoorstel & Kadernota n.a.v. de informatieve raad op 7 juli 2022.

  Resultaat stemming

 6. Hamerstuk
  - gewijzigd raadsvoorstel n.a.v. de informatieve raad op 7 juli 2022.

  Resultaat stemming

 7. Hamerstuk
  - de Werkgeverscommissie stelt u voor het profiel vast te stellen.
  - ter informatie is het profiel van de raadsadviseur als bijlage toegevoegd.

  Resultaat stemming

 8. Hamerstuk
  - de werkgeverscommissie stelt u voor de heer Nubé te benoemen als eerste plaatsvervanger tot het moment dat een nieuwe raadsadviseur / plv. griffier is aangewezen
  - daarnaast stelt de werkgeverscommissie voor een tweede plaatsvervanger aan te wijzen, mevrouw De Rooij.
  - beëdiging.

  Resultaat stemming

 9. Hamerstuk

  Resultaat stemming