Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

donderdag 19 mei 2022

20:00 - 23:05

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
de heer E. Boog
Toelichting

U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl

Agendapunten

 1. i.m. Frans Eerkens

 2. Resultaat stemming

 3. Resultaat stemming

 4. De Jaarstukken zijn voorzien van een accountantsverklaring.

  Resultaat stemming

 5. Hamerstuk

  Resultaat stemming

 6. - ter vaststelling

  Resultaat stemming

 7. - Voorgesteld worden de kandidaat wethouders: Matthijs Sikkes-van den Berg (GL), Hans Prins (Ons Diemen), Jeroen Klaasse (D66) en Marian Everhardt (PvdA)
  - Aansluitend volgt de beëdiging
  - Als bijlage ziet u een concept-portefeuilleverdeling, ter kennisname. Dat zal het college n.a.w. vaststellen op dinsdag 24 mei 2022.

 8. - In de vacatures die ontstaan na de benoeming van wethouders worden raadsleden benoemd. Uw raad besluit tot toelating na het onderzoek van de geloofsbrieven.
  - Voor GroenLinks is de heer T. de Bruijn benoemd, voor D66 de heer H. Berkhout.
  - Aansluitend volgt de beëdiging.
  - In juni volgt toelating en beëdiging van mevrouw Moors van de fractie ons Diemen.

 9. - Eerder benoemde fractieopvolgers kunnen benoemd worden als raadslid en uw raad wijst nieuwe fractieopvolgers aan.
  - Voor GroenLinks is mevrouw N. van Engelen voorgedragen en voor D66 de heer F.B. Simonetti.
  - Aansluitend beëdiging (dhr Simonetti in juni i.v.m. afwezigheid).
  - de fractieopvolger van Ons Diemen (dhr. De Jong) komt in juni aan de orde.

  Resultaat stemming