Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

donderdag 16 juni 2022

20:00 - 22:25

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
de heer E. Boog
Toelichting

U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl

Agendapunten

 1. Mevrouw van Marion heeft zich afgemeld.

 2. Resultaat stemming

 3. - Eerder benoemde fractieopvolgers zijn benoemd als raadslid en uw raad wijst nieuwe fractieopvolgers aan.
  - Voor D66 is voorgedragen de heer F.B. Simonetti en voor Ons Diemen de heer A. de Jong.
  - Aansluitend beëdiging.

 4. - de Jaarstukken
  - Amendement A001 van de Ouderenpartij Diemen en Onafhankelijke Partij Diemen, incl bijlage Adviesrapport energiearmoede
  - het accountantsverslag is 15 juni 2022 toegevoegd
  - M02 Motie Gelijke beloning van GroenLinks, PvdA en Ons Diemen

  Resultaat stemming

 5. Resultaat stemming

 6. - bij de bijlagen op de beantwoording van vragen is de bijlage STAB al in uw bezit
  - M01 Motie Onafhankelijke Partij Diemen en Ouderenpartij Diemen Verkeer centrum Diemen

  Resultaat stemming

 7. - Hamerstuk

  Resultaat stemming

 8. - Hamerstuk

  Resultaat stemming

 9. - de VR stuurt z.s.m. de accountantsverklaring toe aan de deelnemende gemeenten zodra die gereed is.
  - Hamerstuk.

  Resultaat stemming

 10. - Hamerstuk

  Resultaat stemming

 11. - Hamerstuk

  Resultaat stemming

 12. - Elke fractie wijst een deelnemer aan voor de werkgroep Meervoudige democratie.