Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve raadsvergadering

donderdag 9 december 2021

20:00 - 22:15
Locatie

via Teams

Voorzitter
Mw. H. van ‘t Riet
Toelichting

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een geagendeerd onderwerp) kan dat uiterlijk 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl. Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. Zij kunnen de vergadering volgen via YouTube. Zie voor meer informatie de website van de gemeente.

Agendapunten

 1. 1.A

 2. 1.B
  Mededelingen portefeuillehouder Boog - 20:00
 3. 1.C

 4. 2
  Mededelingen portefeuillehouder Scholten - 20:20
 5. 3

  Bespreking t.b.v. besluitvorming op 16 december.


  Geheime bijlage ligt, conform het RvO van de raad, bij de griffier ter inzage. indien hier vragen over zijn, wordt verzocht deze schriftelijk te stellen. Behandeling in een (besloten) digitale vergadering is niet toegestaan.


  - inspreker (inspreek-tekst is voor de raadsleden aan dit agendapunt toegevoegd)


  Toegevoegd is een raadsadres van de Werkgroep Buitenlust.
  Toegevoegd is een antwoord van de wethouder aan de Werkgroep Buitenlust.


  Vragen van fracties:
  Toegevoegd zijn vragen van de fractie van D66, Ons Diemen, GroenLinks, VVD, OnPD.


  Toegevoegd zijn alle antwoorden.

 6. 4

 7. 7
  Mededelingen portefeuillehouder Klaasse - 21:55
 8. 9
  Sluiting - 22:15