Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve raadsvergadering

donderdag 18 november 2021

20:00 - 22:45
Locatie

via Teams

Voorzitter
de heer P.A. Prins
Toelichting

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een geagendeerd onderwerp) kan dat uiterlijk 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl. Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. Zij kunnen de vergadering volgen via YouTube. Zie voor meer informatie de website van de gemeente.

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen portefeuillehouder Boog - 20:05
 3. 3

 4. 5.b

  In de raad van 25 november wordt verzocht een raadslid te benoemen voor de MRA-raadstafel.
  Voorstel:
  - bespreken procedure en profiel
  -  kandidaten wordt verzocht zich voor 24 november aan te melden bij de griffier


  Van de MRA ontving de griffier:


  Aan alle raads- en Statengriffiers in de metropoolregio Amsterdam.
  Aan alle bestuursadviseurs en strategen in de metropoolregio Amsterdam.
  Alle deelnemers zijn op dit druk met de behandeling van de definitieve Samenwerkingsafspraken. Met het oog op de State of the Region (10 december 2021) waar de feestelijke ondertekening plaatsvindt, willen we voor iedereen graag een goed overzicht hebben.
  Omdat het zowel een traject binnen de raden, Staten als de colleges is, sturen we deze mail gelijktijdig naar alle griffiers, bestuursadviseurs en strategen van de deelnemende gemeenten en provincies. Vanuit veel gemeente en provincies vernemen we dat er een behoorlijk afstemming plaatsvindt. Vandaar dit verzoek in een gezamenlijke mailbericht.
  Centraal staat de vraag hoe het verloopt met de planningsdatums van de behandeling in colleges, raden en Staten, en welke personen voor de MRA Algemene Vergadering (AV) en de MRA Raadtafel zijn benoemd.
  Kun je ons doorgeven in welk van de gremia (college raad/Staten) de behandeling nu is. Kortom, wat is nu de status van de Samenwerkingsafspraken in jouw gemeente/provincie.
  Traject college

  1. Wanneer het reeds in het college is vastgesteld vernemen we graag op welke datum dat is gebeurd, of wanneer dat nog moet gebeuren wil je ons dan de datum van behandeling mailen.
  2. Graag ontvangen we de naam van het collegelid dat deel zal gaan uitmaken in de MRA Algemene Vergadering. (Noot griffier: Is voor Diemen al gedaan)
   Traject raden en Staten
  3. Kan je doorgeven of de definitieve Samenwerkingsafspraken reeds zijn behandeld en bekrachtigd in de raad/Staten of wanneer dit staat geagendeerd?
  4. Voor de volledigheid vernemen we ook graag het moment dat de Samenwerkingsafspraken in de commissie zijn/worden behandeld.
  5. Graag ontvangen we de naam van het raads/Statenlid (en plaatsvervanger) die deel zal gaan uitmaken in de MRA Raadtafel.
   Deze inventarisatie wordt gebruikt in de aanloop tot de State of the Region (is het traject afgerond) en t.b.v. de voorbereiding voor de eerste bijeenkomsten van de MRA Algemene Vergadering en de MRA Raadtafel (welke personen).
   Reacties kunnen worden gemaild naar a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl en r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl
   Mocht je vragen hebben dan vernemen we natuurlijk ook van je.
   Al vast dank voor de reactie en tot 10 december (persoonlijke uitnodigingen komen er aan).
   Groet Remco en Arjen
   ////////////////////////////////////////////////////////////////
   Hartelijke groet,
   Arjen Overbeek
   Sr. Adviseur raden en Staten
   Projectleider Metropoolregio Actueel
   M +31 (0)6 227 667 25
   E a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl
 5. 6
  Mededelingen portefeuillehouder Klaasse - 22:05
 6. 8

 7. 10
  Sluiting - 22:45