Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraadsvergadering

donderdag 25 april 2024

20:00 - 21:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
de heer E. Boog
Toelichting

U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl

Agendapunten

 1. 1.A

  Bericht van afwezigheid van de raadslid Moors

 2. 1.C

  Inspreker de heer Groenland over de parkeerproblemen die worden verwacht na de oplevering van de Arent Krijtsstraat 1 voor auto’s en fietsen.

 3. 1.E
  Mededelingen van het college
 4. 1.F
  Mededelingen uit de regio
 5. 1.G
  Vragen van de raad aan het college (24 uur vooraf aangemeld)
 6. 1.H

 7. 1.I

 8. 1.J

 9. 1.K

 10. 4.1

  Moties

  Titel
  Verdubbel budget Diemen Divers en Inclusief
 11. 8
  Sluiting