Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieve raadsvergadering

donderdag 12 mei 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
de heer J. Prins
Toelichting

U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht over één van de genoemde agendaonderwerpen, wordt verzocht zich uiterlijk direct voor aanvang van de vergadering bij de griffier te melden.

Agendapunten

 1. In juli 2021 is een conceptplan vastgesteld met een kader voor het realiseren van woningbouw in Buitenlust. Om het plan juridisch mogelijk te maken is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld dat gereed is om in procedure te brengen. Het ligt in deze informatieve raad voor ter bespreking.

  - Twee insprekers en daarnaast een e-mail als inspraakreactie.

 2. Bijgaande ingekomen stukken zijn geagendeerd op verzoek van de heer Sikking.
  Bij 1D2 wil de heer Sikking weten hoe Diemen omgaat met de marktverordening.
  Bij 1D3 wil de heer Sikking weten hoe er met de Darkstores en flitsbezorging wordt omgegaan.
  Bij 1D6 wil de heer Sikking weten hoe de hoogte van de gemeentebelastingen tot stand is gekomen.
  Bij 1D9 wil de heer Sikking weten hoe met het afhandelen van klachten wordt omgegaan.
  Bij 1D12 wil de heer Sikking weten hoe de communicatie bij verkiezingen kan worden verbeterd.

  Het college probeert elke brief nog voor 12 mei van een reactie te voorzien.