Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen OV

ID

239

Datum vraag

25-6-2022

Onderwerp

Schriftelijke vragen OV

Indieners
  • Fractie VVD
Toelichting

1 . Kent u het bericht - Ingrijpende verschraling van Amsterdamse ov dreigt: "Zo veel mensen gaat dit raken"? AT5, dd 13-6-22
https://www.at5.nl/artikelen/215579/ingrijpende-verschraling-van-amsterdamse-ov-dreigt-zo-veel-mensen-gaat-dit-raken
2. Zijn de gevolgen voor de gemeente Diemen bekend? Zo ja, wat zijn die gevolgen? Zo nee, wanneer zijn die gevolgen bekend?
3. Bent u het eens met de Diemense VVD dat de berichten over het minder rijden van het openbaar vervoer en het verdwijnen van sommige lijnen zorgelijk zijn?
Zo ja, wat is de positie van Diemen in de discussie in de vervoersregio?
Zo nee, waarom bent u het niet eens?
4. De Diemense VVD ziet mogelijk grote impact voor onder andere het verminderen van sociale contacten, het minder of niet kunnen uitvoeren van een zorgtaak, het verminderen van toegang tot werk en het minder toegankelijk zijn van het kiezen van duurzaam vervoer voor de Diemense inwoners, hoe beoordeelt de wethouder deze punten?
5. Wat betekent dit voor de ambitie van College van B&W om van Station Diemen Zuid een OV-hub te maken?
6. Holland Park is door het vorige College gebouwd als autoluwe wijk. Wat kan het college doen om ervoor te zorgen dat de mobiliteit van inwoners van Holland Park in het bijzonder, waarbij autobezit al is ontmoedigd, op voldoende niveau blijft?

Beantwoording vóór

25-7-2022

Datum antwoord

20-7-2022

Bijlage(s)